37 % celkové plochy Tyrolska tvoří lesy, 27 % hory, 11 % orná půda a 25 % ostatní plocha, 25 % celkové rozlohy tvoří chráněná krajinná oblast  

Tyrolsko má největší počet horských farmářů v Evropě

Více než 90 % všech tyrolských farmářů nepoužívá strojená hnojiva 

22 % všech farmářů jsou kontrolované bio podniky (více než 2.700)